Velkommen til Stress-Profilen

 

Stress-Profilen.dk er et vidensforum for forskingsbaserede tilgange til arbejdet med stress, psykisk arbejdsmiljø og psykologisk sikkerhed. Vi arbejder således alene med internationalt validerede værktøjer. Vi deltager aktivt i den løbende validering af disse instrumenter såvel i forhold til de bagvedliggende psykomtetriske modeller som til den fortløbende sproglige tilpasning og validering i Danmark og Norge.

 

Vi har taget navn efter profilværktøjet som vi anvender og udvikler internationalt.

 

Derudover beskæftiger vi os med begrebet Psykologisk Sikkerhed som en tilgang til både organisatorisk og individuel læring, udvikling og innovation.

 

Stress-Profilen er et profilværktøj, der er udviklet i et samarbejde mellem Prof. John G. Geier, Geier, Learning Inc og persolog GmbH på baggrund af 50 års international anerkendt stress- og personlighedsforskning. Stress-Profilen er det eneste analytiske værktøj af sin art, der afspejler individuel stressrelateret adfærd i kombination med stressorer.

 

Stress-Profilen er designet, så den giver en præcis analyse af profiltagerens livs- og arbejdssituation. Analysen skaber afsæt for en målrettet og produktiv håndtering af den enkeltes stress.

 

Stress-Profilen er en internationalt valideret test med høj grad af pålidelighed (reliabilitets-coefficienter på de enkelte spm. på minimum 0,8 på Cronbachers Alpha).

 

Forebyggende arbejde med stress

Profilen giver mulighed for at forbygge stress for den enkelte, på gruppeniveau og i forhold til hele organisationen.

 

Profilen kan f.eks. bruges forud for medarbejderudviklingssamtaler og danne grundlag for en konkret samtale om medarbejderens trivsel og ønsker til udvikling.

 

De stressorer, Stress-Profilen måler på, inddeles i nedenstående kategorier, og kan derfor f.eks. ligeledes indgå i arbejdet med APV.

  • Selve jobbets udformning og betingelser 
  • Sociale forhold og arbejdsmiljø
  • Organisatoriske strukturer og vilkår 
  • Individuelle personlighedstræk  

Stress-Profilen – kombineret med coaching - giver desuden mulighed for at forbygge stress for den enkelte, for gruppen eller for organisationen, fordi den øger bevidstheden om de forhold i hverdagen, som påvirker trivslen.

  

Psykologisk sikkerhed i organisationer

Ud over Stress-Profilen har vi udviklet ekspertise i begrebet Psykologisk Sikkerhed som en tilgang til såvel organisatorisk som individuel læring, udvikling og innovation.

 

Fraværet af psykologisk sikkerhed mellem leder-leder, leder- medarbejder og medarbejdere imellem forhindrer organisationen i at udnytte dens fulde potentiale og kan derfor let blive en hindring for ovennævnte udvikling.

 

Psykologisk sikkerhed har en meget stor indflydelse på stress-niveauet i organisationer, og derfor tilbyder vi en tilgang der kombinerer stress afkodning af den enkeltes primære stressorer med rådgivning om, hvordan man øger den enkeltes oplevelse af psykologisk sikkerhed.