Velkommen til Stress-Profilen

 

JAJ Reseller markedsfører og autoriserer i brugen af Stress-Profilen

 

Stress-Profilen er et profilværktøj, der er udviklet i et samarbejde mellem Prof. John G. Geier, Geier, Learning Inc og persolog GmbH på baggrund af 50 års international anerkendt stress- og personlighedsforskning. Stress-Profilen er det eneste analytiske værktøj af sin art, der afspejler individuel stressrelateret adfærd i kombination med stressorer.

 

Stress-Profilen er designet, så den giver en præcis analyse af profiltagerens livs- og arbejdssituation. Analysen skaber afsæt for en målrettet og produktiv håndtering af den enkeltes stress.

 

Forebyggende arbejde med stress

 

Profilen giver mulighed for at forbygge stress for den enkelte, på gruppeniveau og i forhold til hele organisationen.

 

Profilen kan f.eks. bruges forud for medarbejderudviklingssamtaler og danne grundlag for en konkret samtale om medarbejderens trivsel og ønsker til udvikling.

De stressorer, Stress-Profilen måler på, inddeles i nedenstående kategorier, og kan derfor f.eks. ligeledes indgå i arbejdet med APV.

  • Selve jobbets udformning og betingelser 
  • Sociale forhold og arbejdsmiljø
  • Organisatoriske strukturer og vilkår 
  • Individuelle personlighedstræk  

 

Stresscoaching - Forebyg stress og sygefravær med Stress-Profilen

 

Med Stress-Profilen i hånden, tilbyder vi et forløb for stressramte og stresstruede medarbejdere, som gør dem i stand til at forholde sig aktivt til deres aktuelle situation og hjælper dem til en produktiv adfærd, som giver større trivsel og derigennem begrænser sygefravær.

 

Stress-Profilen er designet, så den giver en præcis analyse af profiltagerens livs- og arbejdssituation og åbner for en målrettet og struktureret dialog om de stressorer, som påvirker ham eller hende.

 

Coachingforløb med Stress-Profilen:

Fem coachingsessioner af 1 til 1½ times varighed.

 Pris 9.900 DKK ekskl. moms

 

Stress-Profilen er en internationalt valideret test med høj grad af pålidelighed (reliabilitets-coefficienter på de enkelte spm. på minimum 0,7 på Cronbachers Alpha).

 

 

Forebyggende arbejde med stress

 

Stress-Profilen – kombineret med coaching - giver desuden mulighed for at forbygge stress for den enkelte, for gruppen eller for organisationen, fordi den øger bevidstheden om de forhold i hverdagen, som påvirker trivslen.

 

Profilen kan f.eks. bruges forud for medarbejderudviklingssamtaler eller afdelingsseminarer og danne grundlag for konkrete samtaler om medarbejdernes trivsel og ønsker til udvikling.

 

 

Samtalerne foregår din virksomhed eller i vore lokaler på Østerbro i København.