Autorisation i brug af Stress-Profilen

 

Stress-Profilen kan hjælpe med at forebygge stress i din virksomhed ved at gøre medarbejderen og lederen i stand til at arbejde konstruktivt med forskellige såkaldte coping-strategier.

 

På autorisationskurset, som varer en dag, lærer du at forstå, hvordan Stress-Profilen er opbygget, og hvilken teori og forskning om stress, der ligger bag profilen.

 

Kurset vil gøre dig i stand til at give en tilbagemelding på profilen og bistå dine ledere og medarbejdere i indsatsen imod stress. 

 

Pris: autorisationskursus inkl. egen profil til brug på kurset og forplejning kr. 3.500 pr. person ekskl. moms. 

 

Alfholdesessted: Storkøbenhavn, Fyn, Syd- og Midtjylland.

 

Der afholdes løbende åbne kurser - kontakt os for oplysninger om datoer for de næste autorisationskurser.

 

Vi afholder ligeledes lukkede virksomhedshold.

 

Kontakt os på tlf.  6199 5040 eller 2616 8680.

 


Kurser og foredrag

Halvdags foredrag og gå-hjem-møder om stress og coping 

 • Hvad er stress?
 • Lær at kende forskel på fortravlethed og stress
 • Hvordan viser stress sig?
 • Hvad kan man gøre for at reducere stress og sygefravær og personaleomsætning?

 

Kurser i stress og coping med Stress-Profilen

 • Omskabning af negativ stress til produktiv coping og flow i organisationen
 • Organisatoriske strukturer og vilkår virksomheden er nødt til at arbejde målrettet med for at reducere stress
 • Afklaring af sociale konflikter og spændinger

Screening for stress og dårlig trivsel i afdelinger og grupper

Ved brug af Stress-Profilen kan du forebygge stress og arbejde målrettet med at nedbringe både kort- og langtidssygemeldinger i din organisation eller afdeling. Derudover kan du synliggøre sociale spændinger, der påvirker afdelingens produktivitet.

 

Det anbefales at alle medarbejdere i den pågældende afdeling udfylder Stress-Profilen, og at det herefter aftales hvem, der skal have en gruppevis tilbagemelding og hvem, der skal have individuelle tilbagemeldinger afhængig af individuelle score. 

 

De samlede data fra stressprofilerne indgår i ledelsesrådgivning inden for de fire kategorier:

 • Job-karakteristika
 • Sociale karakteristika
 • Organisatoriske strukturer og vilkår
 • Individuelle karakteristika 

Forandringsledelse

I som redskab til forandringsledelse kan Stress-Profilen bl.a. være med til at:

 • måle organisationens forandringspararthed
 • identificere barriere for forandring og læring i organisationen 
 • give anbefaling til indsatsområder for at muliggøre organisatoriske forandringer og læring
 • identificere aktive støtteparametre hos medarbejderne og ledere i forbindelse med forandringer