Psykologisk sikkerhed i organisationer

 

Hvad er psykologisk sikkerhed?

 

Psykologisk sikkerhed handler grundlæggende om, at der blandt organisationens medlemmer er en opfattelse af, at det, man siger og gør, ikke bliver brugt imod en - men at man både over for ledere og kolleger kan:

  • føle sig tryg ved at sige sin mening
  • komme med ideer og ændringsforslag
  • give udtryk for bekymringer eller komme med konstruktiv kritik
  • tale om fejl eller forbedringsmuligheder på en produktiv måde 
  • bede om hjælp og 
  • give udtryk for usikkerhed eller tvivl

Hvis man derimod ikke oplever, at det er sikkert at tale frit, uden at risikere negative konsekvenser, er der stor risiko for, at man som medarbejder eller leder vælger at beskytte sig selv frem for at gøre det, der tjener opgaven bedst. Dermed forskydes fokus og ens mentale energy væk fra opgaven og over på personlige hensyn. 

 

Formålet med at styrke den psykologiske sikkerhed er derfor:

  • at sikre, at den viden og de kompetencer, der er i organisationen, bliver udnyttet optimalt
  • at styrke organisationens evne til at skabe kreative processer og produktudvikling gennem en målrettet læringskultur, og på den måde at sikre de bedste løsninger
  • at lykkes med at tiltrække og fastholde de medarbejdere, organisationen har brug for for at opretholde en kontinuerlig udvikling. 

 

Pointer fra Amy Edmonson, Harvard  Business School